Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Edytor etykiet - instrukcja obsługi

Jednym ze składników programu magazynowego LoMag jest "Edytor szablonów etykiet". Aplikacja zawiera zestaw gotowych szablonów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie stworzenia własnego wzoru etykiety. W tym celu musimy uruchomić edytor etykiet.

1 .Uruchomienie edytora szablonów etykiet w programie magazynowym LoMag.

Przed uruchomieniem edytora należy:

  • Posiadać przynajmniej jeden towar w bazie magazynu.
  • Posiadać poprawnie zainstalowaną drukarkę, na której będą drukowane etykiety.
  • Dodać przynajmniej jeden ruch magazynowy - dotyczy wyłącznie sposobu trzeciego.

Przejść do edytora etykiet można na trzy sposoby:

Uruchomienie edytora etykiet - sposób 1:

Z górnego menu oprogramowania wybieramy LoMag

Program Magazynowy

Po wykonaniu powyższych czynności, zostanie wyświetlone okno generatora etykiet.

Program Magazynowy

Uruchomienie edytora etykiet - sposób 2:

W wewnętrznym oknie oprogramowania magazynowego - LoMag zaznaczamy interesujące nas towary, następnie wybieramy LoMag z menu narzędziowego.

Program Magazynowy

Zostanie wyświetlone okno LoMag. W pierwszym kroku wybieramy interesujący nas szablon z rozwijanej listy etykiet, a następnie klikamy przycisk LoMag.

Program Magazynowy

Czynności te sprawią uruchomienie okna edytora.

Program Magazynowy

Zwróć uwagę, że korzystając ze sposobu pierwszego uruchomiliśmy edytor etykiet z pustym arkuszem, natomiast używając drugiego sposobu, okno edytora zostało uruchomione wraz z zapisanym wzorem etykiety, który wybraliśmy z rozwijanej listy szablonów.

Uruchomienie edytora etykiet - sposób 3:

Trzeci sposób uruchomienia kreatora etykiet odbywa się z poziomu dokumentów LoMag

Przykładowo w tym celu otwieramy okno dokumentu przyjęcia zewnętrznego (LoMag).

Program Magazynowy

Następnie należy dodać ruch przyjęcia magazynowego (LoMag). Jak to zrobić, dowiesz się tutaj.

Zaznaczamy dodany ruch magazynowy i wybieramy LoMag z menu narzędziowego.

Program Magazynowy

Zostanie wyświetlone okno LoMag, dalsza procedura odbywa się analogicznie sposobem drugim.

Należy podkreślić, że uruchomienie edytora etykiet sposobem trzecim odbywa się z poziomu wszystkich dokumentów LoMag

2. Projektowanie etykiety magazynowej

Aby rozpocząć projektowanie nowej etykiety, wybieramy z menu edytora LoMag.

Program Magazynowy

Projektowanie etykiety magazynowej - ustawienia:

Rozwijamy listę (zaznaczoną poniżej) i wybieramy wielkość arkusza, na którym będziemy projektować naszą nową etykietę.

Program Magazynowy

Stronę możemy podzielić na wiele etykiet - w tym celu wybieramy z menu LoMag. Po wykonaniu odpowiednich czynności pojawi się okno konfiguracji podziału arkusza.

Program Magazynowy

Aby ustawić wiele etykiet na stronie, w pierwszej kolejności musimy zaznaczyć pole LoMag. Następnie ustawiamy podział arkusza na kolumny i wiersze, w tym celu używając funkcji LoMag oraz LoMag. Bardzo ciekawą opcją jest tutaj pole LoMag; umożliwia ono generowanie i drukowanie odpowiedniej ilości etykiet na podstawie danych magazynowych.

Program Magazynowy

Funkcja LoMag jest bardzo przydatna przy uruchomieniu edytora sposobem trzecim (opisanym powyżej). Opcja umożliwia wygenerowanie oraz wydruk ilości etykiet do aktualnego ruchu magazynowego, np. do ilości przyjmowanego towaru (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Dzięki funkcjiLoMag w menu edytora zobaczymy, że program wygenerował ilość etykiet do ilości przyjmowanego towaru.

Program Magazynowy

Projektowanie etykiety magazynowej - projekt:

Po ustawieniu parametrów edytora etykiet takich jak: wielkość arkusza, podział na wiele etykiet, nadszedł czas na zaprojektowanie własnej etykiety logistycznej. Przedstawiany przez nas przykład odbywa się na arkuszu A4, podzielonym na wiele etykiet - podział arkusza na 2 kolumny i 3 wiersze.

W celu zaprojektowania indywidualnej etykiety będziemy korzystać z narzędzi, które znajdziemy po lewej stronie edytora oraz makiety projektowej.

Program Magazynowy

Projektowanie etykiety warto rozpocząć od wykorzystania narzędzia LoMag; posłuży nam on do obramowania oraz objęcia różnych elementów etykiety.

W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszy na narzędzie LoMag, następnie przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągamy go na makietę projektu.

Program Magazynowy

Po tej czynności narzędzie znajdzie się na projekcie etykiety (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Aby dopasować wielkość prostokąta do własnych potrzeb, najeżdżamy kursorem na obramowanie prostokąta, które jest zaznaczone na czerwono, a następnie, używając lewego przycisku myszy, przeciągamy obramowanie w odpowiednie miejsca.

Program Magazynowy

Przykładowy efekt powyższego działania:

Program Magazynowy

Dodatkowo możemy ustawić kilka parametrów dotyczących użytego narzędzia (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Przechodzimy do dalszej części projektowania etykiety. Używamy narzędzia LoMag do nadania wartości tekstowej naszej etykiecie. W tym celu przeciągamy LoMag na makietę etykiety, w taki sam sposób jak narzędzie LoMag.

Program Magazynowy

Następnie nadajemy jej wartość tekstową - przechodzimy do ustawień narzędzia.

Program Magazynowy

W parametrze LoMag usuwamy zawartość Tekst, a następnie nadajemy jej wartość "Przykładowa etykieta magazynowa".

Program Magazynowy

Zauważ, że wpisana przez nas zawartość "Przykładowa etykieta magazynowa" nie została w pełni wyświetlona na naszym projekcie, ponieważ wielkość pola narzędzia LoMag jest ograniczona. W tym celu przechodzimy do parametru LoMag i zmieniamy jej wartość z LoMag na LoMag. Po dokonaniu tych czynności wielkość pola zostanie automatycznie dopasowana do wielkości nadanej przez nas treści.

Program Magazynowy

Możemy również zmienić wielkość i rodzaj czcionki; w tym celu przechodzimy do parametru LoMag, następnie klikając LoMag, po czym zostanie wyświetlone okno konfiguracji.

Program Magazynowy

Następne narzędzie, którego możemy użyć to LoMag; służy ono do graficznego oddzielenia dowolnych danych.

Program Magazynowy

Narzędzie LoMag posłuży nam do dodania na etykietę loga naszej firmy. W tym celu klikamy w ikonkę LoMag i przenosimy ją na makietę; po tej czynności zostanie uruchomione okno dodania obrazu.

Program Magazynowy

Następnie wybieramy zdjęcie z naszym logiem firmy i klikamy przycisk LoMag. Zdjęcie zostanie załadowane na naszą makietę projektową.

Program Magazynowy

Nadszedł czas na dodanie informacji o towarze. W pierwszej kolejności dodamy informację na temat nazwy produktu. W tym celu przenosimy na naszą makietę narzędzie LoMag oraz narzędzie LoMag.

Program Magazynowy

Dla pola LoMag nadajemy wartość informacyjną (tekstową) "Nazwa towaru", dla pola LoMag nie nadajemy żadnej wartości, zostanie ona automatycznie nadana. Aby sprawdzić, jak zostanie wygenerowana etykieta po wykorzystaniu następujących narzędzi, korzystamy z podgląd wydruku (LoMag).

Program Magazynowy

Jak widać powyżej nazwa produktu została nadana automatycznie. Zauważ, że nazwa towaru została przycięta; w tym celu zmieniamy parametry narzędzi LoMag oraz LoMag, LoMag.

Program Magazynowy

Jak widzimy zmiana parametru LoMag nie do końca spełniła nasze oczekiwania. Nazwa produktu nie została w pełni wyświetlona z powodu braku miejsca na etykiecie. W tym celu musimy skorzystać z funkcji LoMag. Aby to wykonać zaznaczamy obydwa narzędzia LoMag i LoMag - używając przycisku "ctrl". Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy LoMag.

Program Magazynowy

Po wykonaniu powyższych czynności przeciągamy jedno narzędzie do drugiego (patrz poniżej).

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Za pomocą narzędzia LoMag sprawdzimy efekt naszego działania.

Program Magazynowy

Jak widzimy tym razem wyświetla się pełna nazwa produktu. W taki sam sposób możemy dodać inne informacje wykorzystując narzędzia LoMag.

Do naszej przykładowej etykiety dodamy jeszcze następujące pola: LoMag, LoMag oraz LoMag.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Bardzo ważnym elementem każdej etykiety logistycznej jest kod kreskowy, wykorzystujemy zatem narzędzie LoMag. Tak samo jak z pozostałymi narzędziami przenosimy narzędzie LoMag na projekt etykiety.

Program Magazynowy

Wykorzystujemy możliwość funkcji LoMag i sprawdzamy, w jaki sposób został wygenerowany kod kreskowy za pomocą oprogramowania magazynowego.

Program Magazynowy

Na powyższym podglądzie widzimy, że został wyświetlony numer kodu kreskowego (danego towaru). My jednak potrzebujemy graficznego zestawienia kodu graficznego, który będziemy odczytywać za pomocą czytnika kodów kreskowych.

Dodajemy jeszcze jeden element LoMag na naszą makietę.

Program Magazynowy

Następnie w parametrze LoMag, narzędzia LoMag musimy ustawić rodzaj (system) kodowania.

Program Magazynowy

Kod kreskowy w naszym przypadku składa się z 13 cyfr, zatem aby poprawnie zakodować nasz numer musimy wybrać rodzaj kodowania LoMag. Poniżej zobaczymy jak został wygenerowany kod kreskowy oraz dlaczego ulżyliśmy dwukrotnie narzędzia LoMag.

Program Magazynowy

Widzimy, że kod kreskowy został poprawnie wygenerowany, a użycie dwukrotnie narzędzia LoMag pozwoliło na wyświetlenie kodu w dwóch wersjach: tekstowej (numer kodu) oraz graficznej (kod kreskowy).

Co stałoby się w przypadku wykorzystania kodowania LoMag? Aby to sprawdzić, zmieniamy kodowanie narzędzia LoMag z LoMag na LoMag.

Program Magazynowy

Został wyświetlony komunikat LoMag z informacją, że numer towaru nie może zostać wygenerowany, ponieważ system LoMag przeznaczony jest dla numerów towaru o długości 11-to lub 12-to cyfrowych. Produkt w naszym przykładzie posiada 13-to cyfrowy numer i nie istnieje możliwość jego zakodowania w systemie LoMag.

W edytorze etykiet programu magazynowego LoMag istnieje jeszcze możliwość kodowania w systemach LoMag i LoMag. Wykorzystanie tych rodzajów kodowania w naszej przykładowej etykiecie magazynowej jest możliwe, a nasz 13-to cyfrowy numer produktu zostanie poprawnie zakodowany. Ponadto systemy kodowania LoMag i LoMag umożliwiają kodowanie nie tylko cyfr, ale i liter (przykładowy numer towaru: LoMag). Systemy te nie umożliwiają kodowania polskich znaków.

Możliwość kodu kreskowego można zastosować również do kodowania pozostałych informacji (narzędzi). Dodamy kod kreskowy dla informacji o aktualnym stanie i wartości towaru. W tym celu na naszą makietę przenosimy po raz drugi narzędzie LoMag.

Program Magazynowy

Podobnie jak z narzędziem LoMag musimy ustawić rodzaj kodowania dla pola LoMag; w tym celu przechodzimy do ustawień narzędzia, do parametru LoMag - ustawiamy kodowanie LoMag (zalecane).

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Tę samą czynność wykonujemy dla narzędzia LoMag, następnie sprawdzamy wygenerowanie etykiety, używając w tym celu przycisk LoMag.

Program Magazynowy

Tym sposobem informacje związane z aktualnym stanem i wartością towaru mamy przedstawione za pomocą informacji tekstowej oraz graficznej (kod kreskowy).

Pewne dane związane z aktualnym stanem, wartością towaru, itd., możemy przedstawiać w postaci słownej, dla przykładu przedstawmy informacje związane z wartością towaru (LoMag) w takiej postaci. Dodajmy zatem narzędzie LoMag na nasz projekt etykiety (po raz trzeci).

Program Magazynowy

Następnie, aby wyświetlić informację o wartości towaru w postaci słownej (zamiast liczbowej), przechodzimy do ustawień narzędzia LoMag, zmieniając parametr LoMag.

Program Magazynowy

Aby sprawdzić, czy funkcja została wykonana poprawnie, po raz kolejny skorzystamy z narzędzia LoMag.

Program Magazynowy

Jak widzimy wyżej, wartość liczb została automatycznie zmieniona przez program w informację słowną. Taki mechanizm możemy zastosować według własnych potrzeb dla pozostałych narzędzi: LoMag.

Na projekcie etykiety znajduje się coraz więcej elementów, warto zatem oddzielić jedną informację od drugiej - aby zapobiec niepotrzebnym pomyłkom. W tym celu znowu skorzystamy z narzędzia LoMag. Dla przykładu - na makiecie etykiety mamy przedstawione informacje dotyczące wartości towaru w trzech różnych formach (liczbowej, kodu kreskowego, słownej); aby nie dopuścić do niepotrzebnych nieporozumień zaznaczmy te elementy jako całość (dzięki narzędziu LoMag).

Przenieśmy ikonkę LoMag na makietę, jak poniżej:

Program Magazynowy

Następnie rozciągnijmy pole LoMag na całą zawartość dotyczącej wartości towaru.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Pole LoMag ukryło nam całą zawartość dotyczącą wartości towaru - nie o to nam chodziło, użyjmy prawego przycisku myszy na prostokącie i wybierzmy LoMag - zobaczmy co się stało.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Czynności te sprawiły, na pierwszy rzut oka, zniknięcie prostokąta z makiety. Ale nie do końca! Prostokąt, który dodaliśmy, aby oddzielał nam pewne dane, jest na projekcie etykiety i ukrył nam się pod tym dużym prostokątem, który dodaliśmy na samym początku instrukcji. Spróbujmy użyć funkcji LoMag dla dużego prostokąta (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Po tych czynnościach zobaczymy prostokąt, który dodaliśmy przed chwilą na makietę projektową, jak już wspomnieliśmy, będzie on obejmował informacje związane z wartością towaru.

Program Magazynowy

Dodatkowo, dla widoczniejszego oddzielenia pewnych danych, możemy ustawić parametry narzędzia LoMag (np. LoMag) oraz estetycznie rozmieścić elementy zawarte w prostokącie (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Wykonajmy taką samą czynność dla pozostałych elementów, które chcemy od siebie oddzielić.

Program Magazynowy

Na nasz projekt etykiety dodawaliśmy wcześniej narzędzie LoMag - dla np. loga firmy (jako stałe zdjęcie na etykiecie). Tym razem skorzystamy z narzędzia LoMag w celu umieszczenia aktualnego zdjęcia danego produktu. A więc przenieśmy ikonkę LoMag na makietę, a następnie sprawdźmy podgląd wydruku.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Jak widzimy powyżej, zostały wyświetlone zdjęcia dla danych produktów. Należy podkreślić, że aby funkcja ta zadziała, produkt w bazie musi posiadać swoje zdjęcie. W innym przypadku nie zostanie wyświetlone zdjęcie towaru. Zdjęcie produktu dodajemy w chwili dodawania produktu do bazy programu magazynowego LoMag. (Jak dodać nowy towar do bazy oprogramowania magazynowego, dowiesz się tutaj.)

Program magazynowy LoMag jest bardzo przyjaznym oprogramowaniem, pozwala użytkownikom na dodawanie dodatkowych kolumn (LoMag), czyli na dodawanie własnych (dowolnych) kolumn informacyjnych na temat produktów.
Na przykład chcielibyśmy, aby nasze produkty w bazie oprogramowania zawierały pewną informację, np. informację na temat koloru towaru - w tym celu korzystamy z funkcji LoMag.

Dodajmy zatem dla przykładu kolumnę informacyjną na temat koloru produktu. W tym celu przechodzimy do ustawień oprogramowania, wybierając z menu głównego programu LoMag lub używając klawisz skrótu Ctrl+U.

Program Magazynowy

Przejdźmy do zakładki LoMag.

Program Magazynowy

Jako że nasza informacja, dotycząca koloru produktu, jest informacją tekstową, w tym przypadku interesują nas kolumny tekstowe. Jeżeli będziemy chcieli zamieścić informację liczbową (na temat towaru), korzystamy z części interfejsu LoMag.

Zaznaczamy LoMag, a następnie wpisujemy nazwę kolumny "Kolor towaru" i zatwierdzamy przyciskiem LoMag.

Program Magazynowy

Następnie musimy przejść do edycji towarów. Przechodzimy do okna LoMag, zaznaczamy przykładowy produkt i klikamy LoMag - zostanie wyświetlone okno LoMag (towaru).

Program MagazynowyProgram Magazynowy

W okienku LoMag znajdziemy pole LoMag (zaznaczone na powyższym zdjęciu), w którym nadajemy informację na temat produktu, a w naszym przypadku informację o kolorze towaru.
Zatem dodajemy informacje o kolorze towaru, a następnie klikamy przycisk LoMag

Program Magazynowy

Wracamy do naszego edytora etykiet; po lewej stronie w listwie narzędzi powinno znaleźć się nowe narzędzie LoMag.

Program Magazynowy

Dodajemy na makietę projektową nasze nowo stworzone narzędzie (LoMag) i sprawdzamy efekt na podglądzie wydruku (LoMag).

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Jak widzimy powyżej w oknie LoMag została wyświetlona zawartość na temat koloru produktu dla towaru "Jabłka". Widzimy również, że taka informacja nie została wyświetlona dla pozostałych (innych) towarów - aby została ona wyświetlona, musimy dokonać edycji pozostałych produktów (tak jak zrobiliśmy to wyżej w module LoMag dla towaru "Jabłka").

Zapisanie projektu etykiety magazynowej

Zapisanie projektu

Nasza praca dobiegła końca, mamy gotową etykietę magazynową, stworzoną według własnych potrzeb - warto więc ją zapisać.

Aby zapisać nasz projekt (etykietę), wybieramy z menu edytora LoMag, po czym zostanie wyświetlone okno LoMag.

Program Magazynowy

Przechodzimy do pola LoMag, podajemy nazwę szablonu i zatwierdzamy przyciskiem LoMag. Jeżeli zapisaliśmy nasz projekt wcześniej, ale dokonaliśmy nowych zmian i chcielibyśmy zapisać zmiany, to wybieramy z menu LoMag lub LoMag. Następnie wybieramy LoMag, zaznaczamy LoMag i klikamy LoMag.

Zapisanie etykiety w PDF

Edytor etykiet programu LoMag umożliwia również zapisanie etykiety w formacie *.pdf. Aby dokonać zapisu etykiety w formacie *.pdf, w górnej części edytora klikamy w LoMag, następnie wybieramy lokalizację zapisu pliku i klikamy LoMag.

Eksportowanie szablonu etykiety

Istnieje również możliwość eksportowania szablonu etykiety poza oprogramowanie magazynowe LoMag (na dysk komputera). W tym celu z menu wybieramy LoMag. Szablon zostanie zapisany w formacie *.xml.

Drukowanie etykiety magazynowej

Drukowanie etykiety

Aby wydrukować naszą etykietę magazynową, w pierwszej kolejności przechodzimy do modułu LoMag. Wybieramy urządzenie wyjściowe (drukarkę) i klikamy LoMag (patrz poniżej).

Program Magazynowy