Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Oferujemy dedykowane rozwiązania z następujących dziedzin

 • Systemy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence)
 • Oprogramowanie do nadzoru i organizacji czasu pracy pracowników
 • Automatyzacja pracy i zadań biznesowych (Automation Software & business task automation)
 • Systemy kodów kreskowych (Barcoding Solutions)
 • E-mail marketing - masowa wysyłka poczty elektronicznej (Bulk Email Marketing Software)
 • Oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji (Business Intelligence Applications)
 • Zarządzanie procesami biznesowymi (BMP = Business Process Management)
 • Zarządzania finansami i przepływem gotówki
 • Systemy zarządzania treścią (CMS = Content Management Systems)
 • Zarządzanie kontaktami (CM = Contact Management Solutions )
 • Zarządzanie relacjami z klientami ( CRM = Customer Relationship Management)
 • Data Mining & Hurtownie danych & OLAP (Data Mining & Multi-Dimensional Analysis)
 • Integracja baz danych & Synchronizacja danych (Database integration & data synchronization)
 • Systemy Wspomagania Decyzji (DSS = Decision Support Systems)
 • Obieg dokumentów & zarządzanie dokumentami (DMS = Document Management Software)
 • Oprogramowanie eCommerce & eBusiness
 • Integracja aplikacji korporacyjnych (EAI = Enterprise Application Integration)
 • Integracja Informacji Biznesowej (Enterprise Information Integration)
 • Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP = Enterprise Resource Planning Software)
 • Integracja Współpracy Biznesowej (ECS = Enterprise Collaboration Software)
 • Zarządzanie Inwestycjami Przedsiębiorstwa (ESM = Enterprise Spend Management)
 • Oprogramowanie do zarządzanie wydatkami (EMS = Expense Management Software)
 • Zarządzanie Środkami Trwałymi (FAM = Fixed Asset Management)
 • Oprogramowanie do tworzenia Forum i Blog -ów (Forum and Blog Development)
 • Dedykowane Rozwiązania Branżowe (Industry Specific Solutions)
 • Projektowanie oprogramowania Internetowego
 • Zarządzanie wiedzą (KM)
 • Oprogramowanie do zarządzania finansami (Financial Management Software)
 • Oprogramowanie dla Helpdesk (biur pomocy) & Bazy wiedzy znanych rozwiązań (Knowledgebase Solutions)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM = Human Resource Management)
 • Logistyka i rozwiązania dla transportu (Logistic & Transportation Solutions)
 • Zarządzanie Środkami Trwałymi (Asset Management Software)
 • Oprogramowanie i systemy dla produkcji (Manufacturing Systems & Software )
 • Automatyzacja Procesów Marketingowych (Marketing Automation Software)
 • Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego (MRP = Material Requirements Planning)
 • Oprogramowanie do przesyłu wiadomości oraz poczty e-mail
 • Oprogramowanie do obsługi Newsletter & Mailing List
 • Oprogramowanie wspierające sprzedaż online (Online Sales Support)
 • Systemy rezerwacji Internetowej (Online Reservation & Booking System)
 • Kalendarze i Harmonogramy Online (Scheduling / Calendar)
 • Outsourcing (zlecanie wybranych usług wyspecjalizowanym firmom)
 • Program Obsługi Sprzedaży (POS = Point Of Sales Software)
 • Rozwiązania portalowe - portal klienta, portal dostawcy
 • Zarządzanie danymi o produkcie (PDM = Product Data Management)
 • Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (PLM = Product Lifecycle Management)
 • Oprogramowanie do planowania produkcji (Production Planning System)
 • Programy od zarządzania produkcją (Production Management Software)
 • Zarządzanie mieniem i nieruchomościami (Property / Real Estate Management)
 • Oprogramowanie do Kontroli Jakości (Quality Control Software)